Endoret®

Plasma ric en factors de creixement

L’Odontologia igual que totes les altres branques de la medicina estan en constant recerca per poder oferir noves i millors opcions terapèutiques als nostres pacients.

En la Clínica Ferrús, volem oferir-li l’última tecnologia en regeneració d’os i de teixits tous (geniva, etc): el Plasma Rico en Factors de Creixement, tècnica PRGF®-Endoret®.

El mecanisme d’acció d’aquesta tècnica és molt senzill. Per exemple, quan ens fem un petit tall a la mà, el cos humà allibera 
un conjunt de proteïnes (senyals cel·lulars) per estimular el procés de reparació d’aquesta ferida.
 La tècnica del *PRGF®-*Endoret® consisteix a aïllar de la sang (plasma sanguini) aquestes proteïnes
 que seran les responsables de la cicatrització de les ferides i de la regeneració dels teixits. Una
 vegada aplicades a la zona a tractar, i administrades en una dosi terapèutica, el procés de 
reparació es millora i s’accelera d’una forma completament natural.

Existeixen múltiples avantatges de l’aplicació d’aquesta tècnica en el camp de l’odontologia igual que en altres branques de la medicina. En Odontologia destacaríem procediments quotidians com el tractament de defectes post-extracció de peces dentals, integració òssia dels implants, zones amb poc volum d’os, com a vehicle de biomaterials per aconseguir la regeneració òssia o com a complement en els incerts d’os, etc. Els milers d’estudis clínics i els resultats demostren la bioseguretat, eficàcia i resultats predictibles d’aquesta tecnologia.

Aplicacions del plasma ric en factors de Creixement (Endoret®) en Odontologia:

El plasma ric en factors de Creixement (Endoret®), a part de les seves aplicacions en Odontologia, té un gran nombre d’aplicacions terapèutiques en diverses especialitats de la medicina tals com en traumatologia, dermatologia, medicina estètica, oftalmologia, cirurgia vascular, etc.

Ferides bucals

S’ha observat que l’aplicació de factors de creixement en una ferida a dosis terapèutiques, produeix una ràpida vascularització. Aquest augment de l’aportació sanguínia, ajudarà a la formació de nous teixits. D’aquesta forma, aconseguim una millora de la cicatrització i un millor post-operatori. Tot això es tradueix per al pacient, en menys dolor i menor inflamació.

Rejoveniment i estètica facial

Les últimes estadístiques mostren, que només els espanyols ens gastem més de 1000 milions d’euros a l’any en cirurgia i medicina estètica. Aquest augment de la importància pel nostre aspecte físic ha fet que es desenvolupin cada vegada nous productes que ens ajuden a millorar l’aparença de la nostra pell.

El plasma ric en factors de creixement (tècnica PRGF®-Endoret®) també ha obtingut excel·lents resultats per al tractament de l’envelliment facial. La capacitat del PRGF®-Endoret® per activar la regeneració dels teixits, permet contrarestar els canvis degeneratius en la pell a partir de la tercera dècada de la vida, millorant el to i l’elasticitat cutània.

Extraccions Dentals

Un dels beneficis més apreciables per part dels pacients sobre el plasma ric en factors de creixement s’obté quan es duen a terme algun tipus d’extracció dental. En extreure una dent, deixem un espai, l’alvèol. Si aquest espai l’emplenem amb plasma del propi pacient (tècnica Endoret®) aconseguirem un alliberament de proteïnes i factors de creixement, que augmentarà la vascularització de la zona, la regeneració de l’os i una millora més ràpida de la cicatrització de la geniva (teixits tous). A més, disminuirem la probabilitat d’infeccions post-operatòries, ja que el plasma té poder bacteriostàtic, és a dir, que frena el creixement dels bacteris. Finalment, exerceix un efecte antiinflamatori molt beneficiós per al pacient.

Tractaments de l'articulació temporomandibular o ATM

Les últimes recerques del plasma ric en factors de creixement se centren en la millora dels problemes articulars de l’articulació temporomandibular (l’articulació que uneix el crani amb la mandíbula) amb la infiltració del plasma en la pròpia articulació. Aquesta aplicació no és nova, ja que en el camp de la traumatologia porta molt temps aplicant-se en altres articulacions amb fantàstics resultats.

Implants dentals

La literatura científica també ha demostrat, que el plasma ric en factors de creixement millora la osteointegració dels implants dentals. Abans de la seva col·locació en l’os del pacient, l’implant dental s’irriga (humectació) amb el plasma ric en factors de creixement creant un entorn biològic molt més favorable perquè l’implant s’integri en l’os (osteointegració). Això és degut a que amb el plasma, vam crear una interfase de proteïnes del propi pacient, que afavoreix que les cèl·lules de l’os que l’envolta es moguin cap a la superfície de l’implant, fixant-se en ell i accelerant el procés de osteointegració. L’ús del plasma ric en factors de creixement augmenta de forma significativa el percentatge d’èxit en el tractament amb implants dentals.

Preguntes més freqüents

Què és i en què consisteix la tecnologia del plasma ric en factors de creixement?

Avui dia és possible potenciar la capacitat del cos humà per guarir-se a si mateix. A través de la tècnica del plasma ric en factors de creixement és possible aïllar, concentrar i extreure proteïnes de la sagn que exerceixen una funció essencial en els processos de reparació dels teixits.

Com i quan s'aplica la tècnica Endoret® (Plasma Ric en Factors de Creixement)?

El plasma ric en factors de creixement, ens ajuda a resoldre diferents i complexes situacions clíniques.

Per exemple, s’usarà líquid per humectar la superfície de l’implant i així reduir el temps d’integració en l’os. S’emprarà en forma de gel per recuperar l’os perdut després d’una extracció dental o una cirurgia, i fins i tot pot usar-se per generar nou os en casos complexos.

Té alguna contraindicació?

En absolut. Si revisem la literatura científica, aquesta és la primera tècnica mundial, que fa ús de l’auto-farmàcia del propi organisme. L’eficàcia del plasma ric en factors de creixement, està avalada per milions de pacients a nivell mundial, tractats en diferents especialitats mèdiques, no solament en l’Odontologia. Alguns autors ho han considerat com un “auto-insert”, ja que van a ser les pròpies proteïnes del pacient les encarregades de realitzar i accelerar el procés de reparació.

Garanties per al pacient?

El plasma ric en factors de creixement ha estat concebut per ser aplicat a través d’uns protocols molt precisos i rigorosos en cadascuna de les seves fases, garantint la qualitat del producte final. Tots els elements utilitzats per a l’aplicació del Endoret® han estat específicament dissenyats pel departament de R+D+i de Biotechnology Institute (BTI).

Quins beneficis aporta al pacient el tractament amb Endoret ® (Plasma Ric en Factors de Creixement)?

El pacient nota una millorança global en l’evolució clínica en disminuir el dolor i la inflamació, a més de potenciar-se la capacitat de reparació de l’organisme. Els processos reparadors s’acceleren, disminueixen les possibilitats d’infecció i de complicacions post-quirúrgiques.

Amb això aconseguirem:

  • Acceleració del procés de cicatrització.
  • Reducció de la inflamació.
  • Reducció del risc d’infeccions.
  • Disminució del dolor.
  • Regeneració de l’os després d’una extracció dentaria.
  • Regeneració de l’os al voltant dels implants.
  • Regeneració de l’os en defectes d’os en boca.
  • Regeneració de les zones post-extirpació de quists.
  • Millora de la integració dels implants en l’os de la boca (osteointegració).
  • Reducció del risc de complicacions.

Com s'obté el plasma ric en factors de creixement?

El protocol que s’empra per a l’obtenció del plasma ric en factors de creixement (Endoret) és molt ràpid i senzill. Consisteix en les següents fases:

1. Extracció de sang: el primer pas consisteix en l’extracció al pacient d’una petita quantitat de sang depenent del tipus d’intervenció, per una de les nostres infermeres. Com més complexa sigui la intervenció major concentració de sang necessitarem, però mai superant la quantitat aproximada de sang que se sol extreure per a una analítica general.

2. Concentració de plaquetes: Una vegada realitzada l’extracció de la sang , procedirem a centrifugar la sang una sola vegada.

3. Activació de l’alliberament dels factors de creixement: Una vegada hem centrifugat la sang, aquesta s’activarà, aconseguint que s’iniciï l’alliberament de factors de creixement. El plasma ric en factors de creixement (Endoret®) utilitza concentracions de factors de creixement dins de la finestra terapèutica per a l’estimulació de la regeneració de teixits durs (os) i tous (genives).

Qui pot aplicar la tecnologia de plasma ric en factors de creixement?

Per la seva seguretat i la seva salut, eviti les imitacions. El material emprat per recollir i processar la sang ha de ser únic per al seu tractament i comptar amb l’homologació sanitària pertinent. Avui en dia, únicament Endoret® compta amb tots els permisos necessaris per a l’obtenció de plasma ric en factors de creixement. Aquesta tècnica posseeix les certificacions sanitàries europees (marcat CE) i nord-americanes (FDA Approval), tant en les diferents aplicacions del producte com en tots i cadascun dels elements necessaris per al seu desenvolupament (productes sanitaris).

A més, en la Clínica Ferrús, comptem amb l’equipament i la formació específica per a l’aplicació d’aquesta tecnologia per part de tots els nostres professionals.