Teràpia Neural

Totes les parts del nostre cos i el nostre ésser estan relacionades entre si, en part a causa que ment, òrgans i teixits estan connectats a una mateixa xarxa nerviosa.

El sistema nerviós vegetatiu regula les funcions d’òrgans i teixits, integrant-los en aquest tot i mantenint-ho en el seu màxim equilibri possible.

Qualsevol irritació sobre aquesta xarxa nerviosa (cicatrius, infeccions, intervencions quirúrgiques, estrès emocional…) pot alterar el neurovegetatiu i així aparèixer símptomes diversos a qualsevol zona del cos.

La Teràpia Neural pretén neutralitzar aquestes irritacions.

Com es fa i per a què serveix?

Mitjançant injeccions d’un anestèsic local (procaïna) en petites quantitats i a baixes concentracions, en punts específics del cos en què es considera, després d’escoltar la història de vida de la persona, que pot haver irritacions en el teixit nerviós, i amb la finalitat de neutralitzar aquestes irritacions per facilitar que l’organisme retrobi els seus mecanismes naturals d’autoregulació i equilibri.

Existeixen contraindicacions?

Està contraindicat a persones al·lèrgiques a la procaïna, poca probabilitat. En el cas de persones amb alteracions de la coagulació (sigui per malaltia o fàrmacs) es pot incrementar la incidència d’hematoma o d’hemorràgia però no està contraindicat. En embarassades pot realitzar aquesta teràpia.

Fa mal?

Generalment no és dolorós, encara que en alguns punts de major irritació pot haver-hi major sensibilitat.

Hi ha efectes secundaris?

Com en tot procediment mèdic, hi ha uns riscos, que en el cas de la Teràpia Neural són poc freqüents. A causa de l’anestèsic local pot haver-hi una irritació local (molt poc freqüent) o una reacció al·lèrgica (molt estrany). I com tot procediment en el qual s’utilitza injeccions, hi ha el risc d’hematoma (poc freqüent) o d’hemorràgia (molt estrany) o d’infecció local (extraordinàriament estrany). En algunes ocasions el pacient pot fer un empitjorament temporal per posteriorment generar una millora.

He de fer alguna cosa després?

El pacient no ha de fer res, només deixar que el cos faci el seu procés i escoltar si es produeix algun canvi en el seu cos.