Estètica dental

Carilles dentals

L’odontologia estètica o cosmètica és una especialitat de l’odontologia que soluciona problemes relacionats amb la salut bucal i l’harmonia estètica de la boca íntegrament. Els tractaments més freqüents són les carilles i blanquejaments dentals. A continuació aprofundirem en tots dos tractaments.

Les carilles dentals són una espècie de fines làmines que es col·loquen en la part de davant de les dents. D’aquesta forma, les carilles ens permetran millorar l’aspecte estètic de les nostres dents corregint problemes de color, posició, forma, etc. El principal avantatge de les carilles dentals podríem dir que seria el poc invasives que són respecte a les nostres dents, ja que gairebé no és necessari “tocar” les nostres dents a diferència de les corones dentals. Sens dubte, les carilles seran el tractament d’elecció per dur a terme un rejoveniment del nostre somriure.

Les nostres dents, amb el pas dels anys aniran sofrint un desgast progressiu en fregar amb els seus homòlegs antagonistes. A més, l’estrès diari, patologies com el bruxisme o alguns tipus de dietes alimentàries, augmenten aquests desgastos, escurçant la grandària de les nostres dents. Les dents curtes, donen l’aparença d’un envelliment dental que podrem solucionar-los amb les carilles dentals, ja que a més d’allargar les dents, ens serviran per donar-los forma i color.

Les carilles dentals són unes làmines fines com un lent de contacte que s’ajusten a la perfecció sobre les dents per a que el pacient pugui tenir el somriure que sempre ha desitjat en un temps mínim i amb molta més comoditat del que mai ha imaginat. Aquesta és la base de la cosmètica dental.

Tipus de carilles dentals

Carilles de porcellana

Quan parlem de carilles de porcellana, ens referim a totes aquelles carilles que no estan fetes de resines compostes (el material dels empastaments) sinó d’un altre material molt més resistent a la fractura com la porcellana, di-silicat de liti, zirconi, etc…

Les carilles fetes de porcellana són fines peces de ceràmica que es fusionen artesanalment donant la forma i textura de l’esmalt. S’utilitzen per recrear l’aspecte natural de les dents, al mateix temps que proporciona força i resistència comparable a l’esmalt de la dent natural. Els avantatges d’aquest tipus de carilles, és que no es desgasten amb el temps, no perden la lluentor i mantenen intacte el seu color. Seria el tipus de carilla d’elecció, per a tots aquells pacients que simplement busquen fer lleugeres alteracions de la posició de les seves dents o bé canviar la seva forma, grandària o color.

Com es col·loquen les carilles?

Les carilles dentals es peguen a la part externa de la dent amb diferents tipus de ciments o resines especials.

Carilles sense tallat

L’última tendència respecte el tema de les carilles dentals són les anomenades “carilles dentals sense tallat”. Aquestes carilles han estat dissenyades per a les persones que van mes allà de l’estètica, que busquen l’excel·lència en la naturalitat, perquè és precisament aquest l’aspecte més destacable d’aquestes peces d’alta gamma.

Podria dir-se, que l’avantatge més gran d’aquest tipus de carilles és la poca invasió respecte a la dent natural. Això significa que gairebé no serà necessari “preparar” la dent natural. Dissenyades pel propi odontòleg, reflecteixen tota l’essència que busquen molts dels nostres pacients, barrejant lluminositat, elegància, seguretat, estil, però sobretot, naturalitat. No obstant això, malgrat que són un tipus de carilles dentals molt demandes pel poc invasives que són, no solen ser la millor alternativa per a la gran majoria dels pacients.

En la nostra clínica, el nostre especialista en Estètica dental li aconsellarà quin tipus de carilles dentals són les més apropiades per al seu cas.

Preguntes més freqüents

Què són les carilles dentals?

Són unes làmines que se cementen en la part frontal de les dents. El seu principal objectiu serà la millora de diferents aspectes de l’estètica dental, tals com a forma, color, posició, etc.

Com es col·loquen les carilles?

Les carilles dentals es peguen a la part externa de la dent amb diferents tipus de ciments o resines especials.

Quin tipus de carilles existeixen?

Bàsicament podríem dir que hi ha dos tipus de carilles dentals: les carilles de composite i les de ceràmica. El decidir quin tipus de carilla dental està més indicada, dependrà molt del cas a tractar. Els avantatges de les carilles de porcellana és que no es desgasten amb el temps, no perden la lluentor i mantenen intacte el seu color. No obstant això, en moltes ocasions fa falta llimar la superfície de l’esmalt de les dents i solen ser més cares.

Les carilles de composite, es realitzen amb el material amb el qual es fan els empastaments i és per això que amb el temps poden deteriorar-se i perdre la lluentor i la lluminositat del primer dia. To i això, solen ser més econòmiques i no sol ser necessari llimar la superfície de la dent. De totes maneres, l’especialista en estètica dental li recomanarà en cada cas quin tipus de carilles són les més indicades.

Existeix risc per a la dent?

Les carilles dentals no provoquen cap dany en la dent, ja que es col·loquen sobre la seva superfície i en la majoria dels casos sense necessitat de llimar-ho. Un altre avantatge és que es poden col·locar a qualsevol edat en dents definitives però sempre en mans d’odontòlegs especialistes en Estètica Dental.

Una altra dada curiosa és que amb el temps, les carilles dentals actuarien com una protecció enfront d’àcids, tincions i altres agressions, i tal com comentem anteriorment, si es danyen, es poden retirar sense cap tipus de problema.

Quins casos solucionen les carilles?

Millorar el color de les dents no és motiu per a la col·locació de carilles dentals ja, que per això existeix el emblanquinament dental. Amb la col·locació de carilles podrem millorar el color dental però la seva indicacions més aviat seria la de cobrir dents trencades o espatllades pel pas del temps, tancar espais interdentals (diastemes), corregir la forma d’algunes dents (si una dent és massa curt o està desalineat amb la resta) o fins i tot engrandir-los (dents microdòntiques, és a dir, dents més petites de la grandària estàndard).

Se'm pot caure una carilla dental?

Fins fa uns anys, ja que els sistemes d’adhesió de les carilles no havien evolucionat com ho han fet recentment. Els sistemes d’adhesió actuals, són absolutament fiables i, per tant, aquest tipus de productes tenen una gran resistència a desprendre’s infinitament millor que fa uns anys. De fet, sempre que el tractament aquest ben diagnosticat i la tècnica de col·locació sigui la correcta, la perduda d’una carilla és molt infreqüent.

Les carilles dentals poden treure's i renovar-se?

No hi ha res en el camp de la medicina, que sigui inalterable durant tota la vida. Les carilles dentals no són permanents. L’avantatge d’elles és que es tracta d’un tractament completament renovable. Poden mantenir-se durant el temps estipulat i després treure’s sense risc de danyar les dents. És per això, que seran necessàries les revisions periòdiques per comprovar l’estat tant de la dent com de la carilla dental.